CAC-Các bước để đo khí chính xác

0 Comments
Three Steps To Accurate Gas Metering Heaven

Viết bởi Bob Thomson, Chuyên gia tư vấn đo lường dòng chảy chính, EffecTech Ltd. Các nhà máy điện tua-bin khí chu trình hỗn hợp (CCGT), nhà máy nhiệt điện kết hợp (CHP), các kho lưu trữ khí và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng đốt hoặc xử lý lượng khí rất […]


CAC-Khí hiệu chuẩn tốt-Dành cho ngành khí tự nhiên và LNG

0 Comments
A Technical Paper for the Natural Gas and LNG Industry

Khí hiệu chuẩn tốt là hỗn hợp khí tham chiếu được sử dụng làm chất chuẩn so sánh trong việc hiệu chuẩn các thiết bị phân tích, chẳng hạn như máy phân tích khí, máy sắc ký khí hoặc các thiết bị đo khí khác. Nếu điều quan trọng là thiết bị có khả năng […]


CAC-Đánh giá hiệu suất thiết bị theo ISO 107231

0 Comments
ISO 107231

Một trong những câu hỏi thường gặp nhất mà EffecTech nhận được là  đánh giá hiệu suất ISO 10723 là gì  và tại sao nó lại cần thiết? Bài viết kỹ thuật ngắn này đã được chuẩn bị để trả lời những câu hỏi này và cho phép khách hàng tiềm năng đưa ra quyết định sáng suốt.


CAC – Giảm Sai Sót Và Độ Không Đảm Bảo Trong Đo Lường Chất Lượng Khí

0 Comments
Reducing Errors & Uncertainties In Gas Quality Measurement.

Khí tự nhiên và LNG được giao dịch trên tổng năng lượng được cung cấp. Năng lượng được cung cấp là sản phẩm của lưu lượng thể tích và chất lượng khí. Do đó, các lỗi và độ không đảm bảo trong phép đo chất lượng hoặc lưu lượng khí sẽ ảnh hưởng đến việc tính toán […]


CAC-Chất Lượng Khí

0 Comments
Gas Quality Matters


CAC-Giới thiệu bình khí hiệu chuẩn

0 Comments
Introduction to Calibration Gases


CAC-Tài liệu kỹ thuật cho ngành xử lý nước và nước thải

0 Comments
A Technical Paper for the Water & Wastewater Treatment Industry

Trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay, nhu cầu về các giải pháp năng lượng bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Khi chúng ta vật lộn với hậu quả của các nguồn năng lượng truyền thống trên hành tinh của mình, nhu cầu cấp thiết phải chuyển sang các […]


Hướng dẫn sử dụng máy đo khí GasAlertMax XT II – Tiếng Việt

5 Comments
No.1 - Giới thiệu máy đo khí BW GasAlertMax XT II [EN: Introduce video]


Hướng dẫn sử dụng máy đo khí GasAlertMicroClip XL, XT, X3 – Tiếng Việt – Web

6 Comments
Multi-gas detector GasAlertMicroClip X3


Hướng dẫn sử dụng máy đo khí MSA Altair 4XR – Tiếng Việt – Web

2 Comments
Altair-4XR