Hệ điều khiển, giám sát

Hệ thống điều khiển giám sát là một hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển các quá trình từ xa. Người vận hành có thể nhận biết và điều khiển hoạt động các thiết bị thông qua máy tính công nghiệp và mạng truyền thông. Một hệ thống có các chức năng sau:

 • Thu thập dữ liệu từ các thiết thiết bị công nghiệp hoặc các cảm biến.
 • Xử lý và thực hiện các phép tính trên các dữ liệu thu thập được.
 • Hiển thị các dữ liệu thu thập được và kết quả đã xử lý.
 • Nhận các lệnh từ người điều hành và gửi các lệnh đó đến các thiết bị của nhà máy.
 • Xử lý các lệnh điều khiển tự động hoặc bằng tay một cách kịp thời và chính xác

AnhVu Corp cung cấp các hệ thống điều khiển giám sát đồng bộ cho tàu thuỷ bao gồm các thiết bị, hệ thống tự động hoá đặc biệt được phê duyệt sử dụng trên tàu thuỷ. Các hệ thống điệu khiển, giám sát như:

 • Hệ thống giám sát và kiểm soát thải dầu ODME
 • Hệ thống xử lý nước dằn tàu BWTS (BWMS)
 • Hệ thống điều khiển van từ xa VRC – Valve remote control system
 • Hệ thống giám sát toàn bộ thông số buồng máy
 • Thiết bị báo mức liên tục, nhiệt độ và áp lực hầm hàng
 • Thiết bị chống hà bám/chống ăn mòn vỏ tàu
 • Và nhiều thiết bị điều khiển, giám sát khác…

Hiển thị 1–12 của 60 kết quả