Hệ thống giám sát mức

Hệ thống giám sát mức (hay hệ thống báo mức, đo mức) là một hệ thống tự động hóa đồng bộ để thực hiện việc đo lường các chất lỏng (xăng dầu, nước, các chất dung môi) trong các hầm hàng, bồn bể, tanks…một cách liên tục và hiển thị lên máy tính hoặc các bộ hiện thị giá trị để quản lý và vận hành từ xa thông qua các tín hiệu truyền thông như Analog, mA, mV, Modbus…

Hệ thống giám sát mức bao gồm các cảm biến đo mức (Siêu âm radar, Phao từ, Điện Dung…) lắp đặt trên các hầm hàng, tanks, silo… và các màn hình máy tính hoặc các các bộ hiển thị kỹ thuật số ở phòng điều khiển trung tâm. Hệ thống báo mức bao gồm:

  • Hệ thống báo mức kiểu phao từ
  • Hệ thống báo mức kiểu siêu âm- radar
  • Hệ thống báo mức dùng áp lực qui đổi.
  • Hệ thống báo mức kiểu điện – khí nén
  • Hệ thống báo mức két kiểu đẩy khí Air-purge

Hiển thị 1–12 của 16 kết quả