Báo mức chất lỏng

Các loại mức mà cảm biến báo mức chất lỏng đo được bao gồm: bề mặt giữa không khí và chất lỏng – đây là dạng thông dụng phổ biến nhất; bề mặt giữa hai lớp chất lỏng như nước và dầu; bề mặt giữa chất lỏng và chất rắn giống như đáy bình và chất lỏng, chất lỏng và bùn.

Các loại chất lỏng có thể đo được rất đa dạng. Chúng có thể là chất lỏng đơn thành phần hoặc hỗn hợp nhiều thành phần với tỷ trọng, độ nhớt, hằng số điện môi khác nhau. Các trạng thái khác của chất lỏng, gồm độ nhớt cao, độ bám dính, có bọt trên bề mặt, có bùn hay dễ bị kết tủa cũng rất quan trọng trong việc lựa chọn bộ cảm biến đo mức. Các loại cảm biến báo mức chất lỏng:

  • Cảm biến đo mức dạng phao
  • Cảm biến phát hiện dòng chảy
  • Cảm biến phát hiện mức kiểu quang học
  • Cảm biến đo mức điện dung
  • Cảm biến đo mức chênh áp
  • Cảm biến kiểu thanh rung
  • Cảm biến đo mức kiểu từ giảo

Hiển thị tất cả 12 kết quả