Bộ hiển thị mức

Bộ hiện thị báo mức là thiết bị hiển thị kết quả mà cảm biến đo được thông qua một tín hiệu chuyển đổi: mA, Analog, mV, Modbus. Bao gồm là hệ thống điều khiển hiện thị hoặc là bộ hiển thị kỹ thuật số dạng module.

AnhVu Corp là đơn vị ủy quyền cung cấp của các hãng về thiết bị đo mức trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp của Finetek

Module hiển thị và cài đặt chuyên dụng cho các thiết bị báo mức cho tàu dầu (được đăng kiểm phê duyệt VR, CCS)

Module điều khiển và hiển thị mức của hãng Finetek, dùng kết nối với cảm biến báo mức Finetek

Hiển thị tất cả 2 kết quả