Thiết bị đo và lấy mẫu dầu

Thiết bị đo và lấy mẫu dầu là thiết bị được sử dụng cho các tàu chở dầu, và các lĩnh vực liên quan đến xăng dầu. là thiết xách tay để theo dõi mức lưu lượng dầu hàng ngày và trước trong quá trình nhận – xuất hàng (xăng, dầu). Được chia ra là thiết bị lấy mẫu và thiết bị đo mức dầu.

Phân loại thiết bị đo,lấy mẫu dầu

Thiết bị lấy mẫu: là dụng cụ xách tay được sử dụng chỉ để lấy mẫu chất lỏng như xăng / dầu / hóa chất trong các tank, bồn kín. Đảm bảo bảo rằng việc lấy mẫu là kín khí

Thiết bị đo dầu: (hay phát hiện ranh giới dầu nước) là thiết bị điện tử xách tay ( di động ) được sử dụng đo mức dầu và ranh giới dầu nước cho hầm hàng và két lắng trên tàu dầu, ngoài ra còn một số ứng dụng khác như đo nhiệt độ tại khu vực được đo. Và việc đo này cũng đảm bảo là kín khí

Hiện nay chúng tôi cung cấp các thiết bị đo lấy mẫu dầu của các hãng như RongDe (Trung Quốc), Masen(Hàn Quốc), HERMetic (Thủy sỹ), Tanktech(Mỹ)…

Hiển thị tất cả 2 kết quả