Hệ thống quản lý nước dằn BWM

Hệ thống quản lý nước dằn BWM “Ballast Water Management System là một hệ thống làm sạch và diệt các vi sinh vật có khả năng xâm lấn khi được mang từ vùng biển này sang vùng biển khác.

Ngoài ra trong quá trình hoạt động trên biển, hệ thống quản lý nước dằn BWM có nhiệm vụ đảm bảo ổn định thân tàu. Tàu thường phải lấy thêm nước vào trong các két dằn (Ballast tank) và di chuyển tàu kèm theo nước đó đến một khu vực khác. Khi xuống hàng xong thì trọng lượng tàu tăng, dẫn đến việc phải xả nước dằn ra. Nếu trong nước có tồn tại các loại thủy sinh xâm lấn thì là vấn đề rất đáng lo ngại với môi trường. Hệ thống xử lý nước dằn tàu sẽ giải quyết các vấn đề này.

Hệ thống được vận hành dễ dàng, tự động hoàn toàn trong quá trình làm việc. Nó cũng được thiết kế để lắp đặt đơn giản, với thiết kế kiểu Module, cho phép hệ thống dễ dàng bảo trì khi cần thiết, hoặc khi có hư hỏng xảy ra, có thể thay thế hoặc sửa chữa module độc lập và không làm ảnh hưởng bộ phần khác.

Hệ thống bao gồm các phần chính
  • Bộ phận chính: Buồng điện phân (ECU)
  • Bộ phận phụ 
  • PDE (Tủ phân phối điện)
  • ANU (Khối tự động trung hòa)
  • TSU (Khối cảm biến TRO)
  • Khối điều khiển

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.