Máy đo khí Oxy

Máy đo khí Oxy cũng là một trong những loại máy đo khí cầm tay thông dụng nhất trên thị trường. Việc giám sát nồng độ oxy ngoài có ý nghĩa duy trì sự sống nó còn giúp kiểm soát khả năng cháy nổ tại khu vực làm việc. Do vậy mọi môi trường nguy hiểm (hazard zone) hoặc không gian hẹp (confined space) đều cần đến thiết bị giám sát nồng độ Oxy này.

Phân loại Máy đo khí Oxy

  • Máy đo khí bảo vệ cá nhân
  • Máy đo khí để kiểm tra không gian hạn chế
  • Máy đo đơn khí O2 hoặc đo O2 và khí cháy, khí độc
  • Máy đo khí dùng một lần (kích hoạt máy, không tắt đến khi hết hạn sử dụng)
  • Máy đo khí thông thường (vẫn sặc, hiệu chuẩn, thay cảm biến định kì)

Các loại thiết bị giám sát nồng độ O2 nổi bật:

Hiển thị 1–12 của 133 kết quả