Dụng cụ vào không gian hạn chế

Dụng cụ vào không gian hạn chế là các thiết bị đưa người lao động vào các không gian kín và các thiết kiểm tra không khí trước và trong quá trình làm việc tại khu vực có không gian hạn chế (hẹp). Các thiết bị là cần thiết để quá trình làm việc được nhanh chóng và an toàn cho người lao động.

Các sảm phẩm cần thiết bao gồm:

Giá cứu hộ 3 chân: là thiết bị đưa người, vật vào không gian hạn chế nhanh chóng, an toàn mà các thiết bị lớn không thể thực hiện được

Máy đo khí Cầm tay: là thiết bị kiểm tra nồng độ khí cho người lao động trước và trong khi làm việc để đảm bảo an toàn và đồng thời đưa ra các phương án hiệu quả khí có nguy hiển do khí gây ra

Được ứng dụng cho các lĩnh vực như: Xây dựng, Khai thác mỏ, khoáng sản, dầu khí, công nghiệp chung….

Hiển thị tất cả 3 kết quả