Máy đo khí

 

Máy đo khí bao gồm các thiết bị đo dò phát hiện khí đơn khí và đa khí. Máy đo khí chủ yếu được sử dụng trong các không gian hẹp bảo vệ người sử dụng. Máy đo khí còn được sử dụng để kiểm tra môi trường làm việc hoặc giám sát tồn dư khí độc.

Máy được phân loại theo dạng đo khí cầm tay hoặc đầu báo khí cố định. Ngoài ra còn có thể phân loại theo các loại khí cần đo như: Cl2, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, OV, O3 và VOC.

Máy đo khí thông dụng

  • Đo khí đơn chỉ tiêu: BW Clip, Rae Toxi Pro, MSA Altair, Crowcon Gasman
  • Đo khí đơn chỉ tiêu: BW GasAlertMax XT II, Rae Qrae 3, MSA Altair 4X, Crowcon Tetra.
  • Đo khí TVOC: Rae ppbRAE 3000, MiniRAE 3000, MultiRAE PID
  • Đầu báo khí cố định: Crowcon Xgard Bright, Crowcon Crowcon TXgard-IS+
  • Và một số loại đầu báo lửa cố định của hãng Spectrex USA

Showing 1–16 of 191 results