Máy đo khí Oxy

Máy đo khí Oxy cũng là một trong những loại máy đo khí cầm tay thông dụng nhất trên thị trường. Việc giám sát nồng độ oxy ngoài có ý nghĩa duy trì sự sống nó còn giúp kiểm soát khả năng cháy nổ tại khu vực làm việc. Do vậy mọi môi trường nguy hiểm (hazard zone) hoặc không gian hẹp (confined space) đều cần đến máy đo khí oxy.

Phân loại Máy đo khí Oxy

  • Máy đo khí bảo vệ cá nhân
  • Máy đo khí để kiểm tra không gian hạn chế
  • Máy đo đơn khí Oxy hoặc đo Oxy và khí cháy, khí độc
  • Máy đo khí dùng một lần (kích hoạt máy, không tắt đến khi hết hạn sử dụng)
  • Máy đo khí Oxy thông thường (cần sặc, hiệu chuẩn, thay cảm biến định kì)

Các loại máy đo oxy nổi bật:

Hiển thị 1–16 của 114 kết quả