Quạt tàu thủy

Quạt tàu thủy là các thiết bị làm thông thoáng, giải thoát khí trong một khu vực trên tàu (buồng máy,không gian kín, hầm hàng, kho…để đảm bảo nồng độ các khí ổn định và ở mức cho phép phòng chống cháy nổ, nhiễm độc khí, hoặc thiếu khí O2.

Các quạt được sử dụng trên tàu phải đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ và được chứng nhận của đăng kiểm (VR, CCS, EC…). Ngoài ra chúng làm việc ở môi trường có nhiệt độ cao, chịu nhiệt, chống ăn mòn

Ứng dụng: Quạt tàu thủy, tàu biển không chỉ được sử dụng trên tàu biển mà còn được dụng trong các nhà máy đóng tàu, các trường hợp ứng phó khẩn cấp, các ứng dụng phổ thông khác.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.