Crowcon T4

Máy đo khí Crowcon T4 là dòng đo 4 khí cơ bản trong không gian hẹp: Cháy nổ LEL, O2, CO và H2S

Tại sao lựa chọn máy đo khí Crowcon T4

  • Máy đo dò nồng độ khí độc cầm tay đa chỉ tiêu T4 tích hợp các tính năng an toàn sáng tạo và trực quan, thiết kế chắc chắn để cung cấp sự bảo vệ cao nhất cho những công nhân làm việc trong môi trường nguy hiểm.
  • Máy đo 4 loại khí T4 đặc biệt dễ dàng để sử dụng và sửa chữa, bảo vệ chống lại 4 loại khí phổ biến là CO, H2S, khí dễ cháy nổ LEL và sự suy giảm nồng độ Ôxy.

Hiển thị tất cả 2 kết quả