PGM-6208 / 6208D

Thiết bị giám sát đa khí Honeywell RAE systems MultiRAE Lite PGM-6208 / PGM-6208D với các tính năng nổi bật sau:

 • Đo được nhiều loại khí (6 loại)
 • Tích hợp bơm và khuếch tán
 • Báo động mức dưới
 • Trên 25 cảm biến cho các chất hóa học khác nhau
 • Tự động bump test và hiệu chỉnh đầy đủ
 • Dữ liệu được đọc theo thời gian thực tại trung tâm điều khiển
 • Thay đổi cảm biến nếu cần
 • Bảo trì thay thế cảm biến, bơm, pin dễ dàng đơn giản
 • Báo động tại chỗ và từ xa theo 5 cách
 • Điều chỉnh nhiều loại ngôn ngữ, hỗ trợ 18 ngôn ngữ
 • Honeywell RAE systems  MultiRAE Lite PGM-6208 / PGM-6208D với 2 bản: Đo khuếch tán Diffusion và đo bơm hút Pumped

Hiển thị 1–12 của 22 kết quả