Thiết bị tàu dầu

 

Thiết bị tàu dầu là các thiết bị, hệ thống, vật tư đặc thù chỉ sử dụng trên các loại tàu dạng “Tanker” như tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, tàu chở khí hóa lỏng. Các thiết bị tàu dầu chủ yếu phục vụ công tác an toàn, giám sát hầm hàng, bơm hàng hoặc là thiết bị bảo vệ môi trường.

Thiết bị tầu dầu điển hình

  • Khu vực buồng bơm (P/R) và buồng máy (E/R): Hệ thống báo khí gas buồng bơm, báo nhiệt độ, áp lực bơm. Hệ thống kiểm soát thải dầu ODME.
  • Khu vực hầm hàng (Cargo hold): Báo mức, báo 9598, báo nhiệt độ, áp lực hầm hàng.
  • Vật tư chung: Cửa sổ A60, van thở tốc độ cao, quạt thông gió hầm hàng, thiết bị rửa hầm hàng, máy đo mức hầm hàng, thiết bị lấy mẫu kín khí, máy đo khí cầm tay…

Hiển thị 1–12 của 46 kết quả