Van xả chai khí Calgaz

Van xả chai khí Calgaz (hay bộ điều chỉnh lưu lượng) cho bình khí Calgaz là bộ phận sử dụng để hiệu chuẩn, Bump Test cho các máy đo khí hoặc bất cứ các ứng dụng cấp một lưu lượng khí theo yêu cầu cảu người sử dụng.

Đặc điểm và tính năng:

  • Được thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng
  • Có núm điều chỉnh với lưu lượng khí cố định hoặc điều chỉnh lưu lượng chính xác theo yêu cầu của người dùng
  • Đồng hồ hiển thị cho biết áp suất khí thoát ra
  • Đảm bảo an toàn, hiệu quả và chính xác.

Bộ điều chỉnh cho bình khí Calgaz có rất nhiều model khác nhau đáp ứng các biện pháp điều chỉnh lưu lượng khí như:

Điều chỉnh dòng cố định với các tốc độ dòng chảy khác nhau. Van 713 ( sử dụng cho bình khí Calgaz 2AL/8AL), Van 713 ( sử dụng cho bình 7HP), Van 718 ( sử dụng cho bình khí Calgaz 34, Calgaz 58, Calgaz 105s và Calgaz 116)

Van xả chai khí được cài đặt theo nhu cầu (như DFR 2003-330, Calgaz 1002, DFR 2000, SFR 5000 Series sử dụng cho tất cả các bình khí Calgaz khác nhau.

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả