X-am 5000

Drager X-am 5000 là Máy đo khí từ 1 đến 5 khí có thể đo chính xác các nồng độ của khí bay hơi, khí dễ cháy, O2 và các chất độc hại khác ví dụ như Cl2, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2, OV, O3 và các khí bay hơi hữu cơ.

Hiển thị tất cả 3 kết quả