Hướng dẫn sử dụng máy đo khí GasAlertMax XT II – Tiếng Việt

5 Comments
No.1 - Giới thiệu máy đo khí BW GasAlertMax XT II [EN: Introduce video]


Hướng dẫn sử dụng máy đo khí GasAlertMicroClip XL, XT, X3 – Tiếng Việt – Web

6 Comments
Multi-gas detector GasAlertMicroClip X3


Giới thiệu Máy đo khí BW Clip SO2 của Honeywell

3 Comments
Giới thiệu máy đo khí Honeywell BW Clip SO2 [Intro video BW Clip SO2]


Máy đo khí đơn chỉ tiêu GasAlert Extreme, tuỳ chọn: H2S; NO; CO; HCN; O2; Cl2; SO2; ClO2; PH3; O3; NH3; ETO; NO2

3 Comments
Single gas detector GasAlert Extreme


Máy đo khí GasAlertMicroClip X3 – Video 1: Giới thiệu

3 Comments
Multi-gas detector GasAlertMicroClip X3


No. 5 – Hướng dẫn hiệu chuẩn Máy đo khí BW GasAlertMicroClip XL

5 Comments
Calibration BW GasAlertMicroClip XL


No. 4 – Zero máy đo khí GasAlertMicroClip XL

3 Comments
No. 4 - Zero calibration for GasAlertMicroClip XL


No. 3 – Hướng dẫn Bump test máy đo khí GasAlertMicroClip XL

2 Comments
No. 3 - How to Bump test GasAlertMicroClip XL


No. 2 – Bật & Tắt Máy đo 4 khí GasAlertMicroClip XL

2 Comments
Turn ON/OFF 4 gases detector GasAlertMicroClip XL


No. 1 – Giới thiệu máy đo khí GasAlertMicroClip XL

2 Comments
No. 1 - Giới thiệu máy đo khí GasAlertMicroClip XL [EN: Introduce gas detector]