Thẻ: RAE Systems

No. 1 – Videos giới thiệu máy đo khí Qrae 3

Giống và khác nhau giữa Máy đo khí Qrae 3 và Qrae II Giống nhau: Đều là máy đo 4 khí của hãng RAE systems USA Có tuỳ chọn đo kiểu bơm hút và đo kiểu khuếch tán Màn hình có thể xoay 180o Khác nhau: Qrae 3 là bước tiếp theo của Qrae II […]

Bảng chỉ dẫn chọn đèn PID khi đo VOCs

Danh mục khí TVOC và mức độ phản hồi của các loại đèn PID Compound  Name Synonym/Abbreviation CAS No. Formula 9.8 C 10.6 C 11.7 C IE (eV) TWA Acetaldehyde   75-07-0 C2H4O NR + 6 + 3.3 + 10.23 C25 Acetic acid Ethanoic Acid 64-19-7 C2H4O2 NR + 22 + 2.6 + 10.66 10 […]