Dự án #Tàu chở dầu HAI LINH 17

Thông tin dự án:
 • Tên tàu: HAI LINH 17
 • Loại tàu: Tàu chở dầu
 • Trọng tải: 3.000DWT
 • Chủ tàu: Công ty TNHH Hải Linh
 • Thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế – LOYALSHIP
 • Nhà máy hoàn thiện: Nhà máy đóng tàu An Đồng
Danh mục cung cấp:
 • Hệ thống báo mức 9598% hầm hàng
 • Hệ thống báo động nhiệt độ bơm
 • Hệ thống báo động áp lực bơm
 • Van thở tốc độ cao
Tham khảo các hệ thống báo động tàu dầu

Dự án #Tàu chở dầu ROYAL 79

Thông tin dự án:
 • Tên tàu: ROYAL 79
 • Loại tàu: Tàu chở dầu
 • Trọng tải: 8.400M3
 • Chủ tàu: Công ty CP Dịch vụ Tàu Thủy Hải Phòng
 • Thiết kế: Công ty CP Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật Tàu Thủy Việt Hàn
 • Nhà máy hoàn thiện: Công ty Đóng Tàu Phà Rừng
Danh mục cung cấp:
 • Hệ thống báo áp lực hầm hàng
 • Hệ thống báo nhiệt độ hầm hàng
 • Hệ thống kiểm soát thải dầu ODME
 • Hệ thống báo động nhiệt độ bơm
 • Hệ thống báo động áp lực bơm
 • Hệ thống báo khí dễ cháy buồng bơm
 • Thiết bị đo danh giới dầu nước, lấy mẫu kín khí và van kín khí
 • Thiết bị rửa két (hầm hàng) di động
 • Quạt phòng nổ
 • Máy đo khí đa chỉ tiêu cầm tay
 • Các thiết bị phụ trợ phục vụ khai thác
Tham khảo: Các hệ thống báo động tàu dầu

Dự án #Tàu chở dầu HAI HA 88

Thông tin dự án:
 • Tên tàu: HAI HA 88
 • Loại tàu: Tàu chở dầu
 • Trọng tải: 3.000DWT
 • Chủ tàu: Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
 • Thiết kế: Công ty Hoàng Anh
 • Nhà máy hoàn thiện: Công ty CP Cơ khí Thương mại và Xây dựng Hải Phòng
Danh mục cung cấp:
 • Hệ thống đo mức liên tục hầm hàng (hệ thống làm hàng kín)
 • Hệ thống báo áp lực hầm hàng (hệ thống làm hàng kín)
 • Hệ thống báo nhiệt độ hầm hàng (hệ thống làm hàng kín)
 • Thiết bị đo danh giới dầu nước
 • Thiết bị lấy mẫu kín khí
 • Van kín khí
 • Van thở tốc độ cao
Tham khảo các hệ thống báo động tàu dầu

Dự án #Tàu chở dầu GOLDEN OCEAN 25/26

Thông tin dự án:
 • Tên tàu: GOLDEN OCEAN 25/26
 • Loại tàu: Tàu chở dầu
 • Trọng tải: 13.680M3
 • Chủ tàu: Công ty TNHH Vận Tải Biển Quyết Tâm
 • Thiết kế: Công ty CP Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật Tàu Thủy Việt Hàn
 • Nhà máy hoàn thiện: Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu
Danh mục cung cấp:
 • Hệ thống báo mức 9598% hầm hàng
 • Hệ thống Radar hầm hàng
 • Hệ thống báo áp lực hầm hàng
 • Hệ thống kiểm soát thải dầu ODME
 • Hệ thống báo động nhiệt độ bơm
 • Hệ thống báo động áp lực bơm
 • Hệ thống báo khí dễ cháy buồng bơm
 • Thiết bị đo danh giới dầu nước, lấy mẫu kín khí và van kín khí
 • Thiết bị rửa két (hầm hàng) di động
 • Quạt phòng nổ, Cửa kính A60
 • Máy đo khí đa chỉ tiêu cầm tay
 • Các thiết bị phụ trợ phục vụ khai thác
 Tham khảo các hệ thống báo động tàu dầu

Dự án #Tàu chở dầu HAI HA 618

Thông tin dự án:
 • Tên tàu: HAI HA 618
 • Loại tàu: Tàu chở dầu
 • Trọng tải: 4.000DWT
 • Chủ tàu: Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
 • Thiết kế: Công ty TNHH Thương mại & Thiết kế Tàu Thủy Nam Khánh
 • Nhà máy hoàn thiện: Công ty CP Cơ khí Thương mại và Xây dựng Hải Phòng
Danh mục cung cấp:
 • Hệ thống kiểm soát thải dầu ODME
 • Hệ thống đo mức hầm hàng liên tục
 • Hệ thống đo nhiệt độ hầm hàng
 • Thước đo dầu (thiết bị đo mức danh giới dầu nước)
 • Van kín khí
 • Thước lấy mẫu kín khí hầm hàng
 • Máy đo khí cầm tay đo 4 chỉ tiêu.
 • Van thở tốc độ cao
Tham khảo các hệ thống báo động tàu dầu

Dự án #Tàu chở dầu AN PHÚ 15

Thông tin dự án:
 • Tên tàu: AN PHÚ 15
 • Loại tàu: Tàu chở dầu
 • Trọng tải: 9.200DWT
 • Chủ tàu: Công ty Cổ phần Vật tư máy tàu thuỷ An Phú
 • Thiết kế: Công ty CP Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật Tàu Thủy Việt Hàn
 • Nhà máy hoàn thiện: Công ty CP CNTT Đông Á
Danh mục cung cấp:
 • Hệ thống báo mức 9598% hầm hàng
 • Hệ thống báo áp lực hầm hàng
 • Hệ thống kiểm soát thải dầu ODME
 • Hệ thống báo động nhiệt độ bơm
 • Hệ thống báo động áp lực bơm
 • Hệ thống báo khí dễ cháy buồng bơm
 Tham khảo các hệ thống báo động tàu dầu

Dự án #Tàu chở dầu Phú Đạt 15

Thông tin dự án:
 • Tên tàu: Phú Đạt 15
 • Loại tàu: Tàu chở dầu
 • Trọng tải: 3.300DWT
 • Chủ tàu: Công ty TNHH phát triển vận tải Phú Đạt
 • Thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế – LOYALSHIP
 • Nhà máy hoàn thiện: Công ty CP CNTT Đông Á
Danh mục cung cấp:
 • Hệ thống báo mức 9598% hầm hàng
 • Hệ thống báo áp lực hầm hàng
 • Hệ thống kiểm soát thải dầu ODME
 • Hệ thống báo động nhiệt độ bơm
 • Hệ thống báo động áp lực bơm
 • Hệ thống báo khí dễ cháy buồng bơm
 Tham khảo các hệ thống báo động tàu dầu

Dự án #Tàu dầu/hóa chất VIETSTAR

Thông tin dự án:

 • Tên tàu: VIETSTAR
 • Loại tàu: Tàu chở dầu/hóa chất
 • Trọng tải: 5000DWT
 • Chủ tàu: Công ty TNHH Ngôi Sao Việt
 • Thiết kế: Công ty Cổ phần Thiết kế và Dịch vụ Kỹ thuật Tàu Thủy Việt Hàn
 • Nhà máy hoàn thiện: Nhà máy đóng tàu Khiên Hà
Danh mục cung cấp:
 • Thiết bị đo mức chất lỏng trong các két chứa
 • Thiết bị đo và giám sát lưu lượng dầu thải ODME
 • Thiết bị đo nhiệt độ bơm
 • Thiết bị đo áp suất đầu đẩy ra cho bơm
 • Thiết bị đo hàm lượng khí cháy cho buồng bơm
 • Thiết bị đo áp lực hầm hàng
 • Thiết bị rửa két kiểu di động
 • Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu: LEL, O2, CO, H2S
 • Thiết bị đo danh giới dầu nước kèm van kín khí
Hợp tác với chúng tôi

Dự án #Tàu chở dầu VIET SEA

Thông tin dự án:

 • Tên tàu: VIET SEA
 • Loại tàu: Tàu chở dầu
 • Trọng tải: 9000DWT
 • Chủ tàu: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Biển Việt
 • Thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế LOYAL-SHIP
 • Nhà máy hoàn thiện: Nhà máy đóng tàu Huy Văn

Danh mục cung cấp:

 • Thiết bị đo mức chất lỏng trong các két chứa
 • Thiết bị đo và giám sát lưu lượng dầu thải ODME
 • Thiết bị đo nhiệt độ bơm
 • Thiết bị đo áp suất đầu đẩy ra cho bơm
 • Thiết bị đo hàm lượng khí cháy cho buồng bơm
 • Thiết bị đo áp lực hầm hàng
Hợp tác với chúng tôi:

Dự án #Tàu dầu/hóa chất TTC PIONEER

Thông tin dự án:
 • Tên tàu: TTC PIONEER
 • Loại tàu: Tàu chở dầu/hóa chất
 • Trọng tải: 4.300DWT
 • Chủ tàu: Công ty Cổ phần Tiến Thành
 • Thiết kế: Công ty Cổ phần Thiết kế và Dịch vụ Kỹ thuật Tàu Thủy Việt Hàn
 • Nhà máy hoàn thiện: Nhà máy đóng tàu Hoàng Gia
Danh mục cung cấp:
 • Thiết bị đo mức chất lỏng trong các két chứa
 • Thiết bị đo và giám sát lưu lượng dầu thải ODME
 • Thiết bị đo nhiệt độ bơm
 • Thiết bị đo áp suất đầu đẩy ra cho bơm
 • Thiết bị đo hàm lượng khí cháy cho buồng bơm
 • Thiết bị đo áp lực hầm hàng
 • Van xả tốc độ cao – dùng cân bằng áp suất hầm hàng
 • Thiết bị đo danh giới dầu nước kèm van kín khí
Tham khảo các hệ thống