No. 5 – Hướng dẫn hiệu chuẩn Máy đo khí BW GasAlertMicroClip XL

5 Comments
Calibration BW GasAlertMicroClip XL


No. 4 – Zero máy đo khí GasAlertMicroClip XL

3 Comments
No. 4 - Zero calibration for GasAlertMicroClip XL


No. 3 – Hướng dẫn Bump test máy đo khí GasAlertMicroClip XL

2 Comments
No. 3 - How to Bump test GasAlertMicroClip XL


No. 5 – Zero máy đo khí GasAlertMax XT II

4 Comments
No.5 – Zero máy đo khí GasAlertMax XT II [EN: Zero calibration]


No.4 – Bump test máy đo khí GasAlertMax XT II

0 Comments
No.4 – Bump test máy đo khí GasAlertMax XT II [EN: How to Bump test?]


No.3 – Chế độ đo Bơm hút và Khuếch tán GasAlertMax XT II

2 Comments
No.3 – Chế độ đo Bơm hút và Khuếch tán GasAlertMax XT II [EN: Pump OFF]


No.2 – Hướng dẫn sử dụng Máy đo khí BW GasAlertMax XT II

0 Comments
No.2 – Hướng dẫn sử dụng Máy đo khí BW GasAlertMax XT II [EN: Instruction guide]


Máy đo khí MSA Altair 4XR: Video 7 – Kiểm tra phát hiện chuyển động

0 Comments
MSA Altair 4XR - Motion Alert 


Máy đo khí MSA Altair 4XR: Video 6 – Hướng dẫn hiệu chuẩn

2 Comments
Calibration MSA Altair 4XR


Máy đo khí MSA Altair 4XR: Video 5 – Hướng dẫn Bump test máy đo khí

3 Comments
Bump test MSA Altair 4XR