Vật tư tàu thủy

Vật tư tàu biển là các thiết bị cần thiết để sử dụng hiệu quả trên tàu thủy bao gồm các thiết bị như: quạt hút, cáp điện tàu thủy, cảm biến phòng nổ, van ống đo ( dùng cho tàu dầu), thiết bị lấy mẫu, thước đo dầu, các thiết bị cầm tay và các vật tư phụ kiện khác.

Các sản phẩm AnhVu Corp cung cấp

  • Máy trộn phụ gia cung cấp nhiên liệu cho máy chính
  • Thiết bị lấy mẫu kín khí hầm hàng tàu dầu
  • Van thở tốc độ cao
  • Van kín khí (khóa hơi) cho thước đo dầu
  • Đồng hồ đo nghiêng điện tử cho tàu biển
  • Cảm biến nhiệt độ, áp lực phòng nổ cho tàu biển
  • Thước đo dầu, phát hiện ranh giới bề mặt dầu – nước

Hiển thị tất cả 7 kết quả