Máy đo khí đa chỉ tiêu

Máy đo khí đa chỉ tiêu là dòng máy đo khí cầm tay có thể đo được 1 đến 6 loại khí khác nhau. Trên máy có nhiều vị trí để gắn cảm biến với qui định riêng của từng hãng sản xuất. Khách hàng có thể tùy chọn lắp loại cảm biến khí theo nhu cầu sử dụng. Máy được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm cả giám sát khí cá nhân và kiểm tra không gian hạn chế. Thiết bị phát hiện đa khí cũng có thể được tùy chọn có loại máy đo khí có bơm và không bơm. Tùy chọn đo khí cháy nổ, khí độc, khí oxy và tổng hợp khí dễ bay hơi VOC.

Máy đo khí đa chỉ tiêu đo khí gì?

Tùy chọn 1 đến 6 khí trong các khí sau: H2S, CO, TwinTox (H2S), TwinTox (CO), O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3, PID (VOCs), IR (CO2), Khí cháy nổ…

Hiển thị 1–12 của 145 kết quả