Máy đo khí đơn chỉ tiêu

Máy đo khí đơn chỉ tiêu là dòng máy đo khí cầm tay. Dòng đơn chỉ tiêu này chỉ có một vị trí duy nhất để lắp cảm biến, do vậy nó chỉ có thể đo được 1 khí ở tại một thời điểm. Nếu thay cảm biến khác nó có thể đo được thêm loại khí khác. Tuy nhiên, ngoại lệ có dòng máy phát hiện đơn khí nhưng đo được 2 khí cùng một lúc đó là Máy đo khí Altair 2X của hãng MSA khi nó được trang bị cảm biến kép.

Phân loại máy đo khí đơn chỉ tiêu

Chúng ta có thể phân loại theo 4 tiêu chí sau:

  • Máy đo khí độc
  • Máy đo khí Oxy
  • Máy đo khí cháy
  • Máy đo khí VOC

Hoặc phân loại trực tiếp theo loại khí mà dòng máy này đo được: 

  • Ammonia (NH3), Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO2), Chlorine (Cl2), Khí cháy nổ, Fluorine (F2), Hydrogen (H2), Hydrogen cyanide (HCN), Hydrogen fluoride (HF), Hydrogen sulphide (H2S), Nitric oxide (NO), Nitrogen dioxide (NO2), Oxygen (O2), Ozone (O3), Phosphine (PH3), Phosgene (COCL2), Sulphur dioxide (SO2), Khí VOC (TVOC)

Hiển thị 1–12 của 131 kết quả