CAC-Bộ phận cố định bình khí

0 Comments
Chân đế bình khí 103L/112L

Bộ phận cố định bình khí cung cấp một phương pháp đơn giản và hiệu quả để cố định bình khí vào tường và trong phòng thí nghiệm hoặc cơ sở hiệu chuẩn. Dễ dàng sử dụng Dây đai hạn chế có sẵn cho một, hai hoặc ba bình khí. 

Cố định cho Bình khí không nạp lại

Các bộ phận cố định của bình khí được bắt vít vào tường để tạo vị trí an toàn cho các bình chứa khí hiệu chuẩn nhỏ. Chúng rất hữu ích cho việc định vị các bình khí gần bàn làm việc của kỹ thuật viên hoặc gần các trạm nối.

Cố định cho Bình khí áp suất cao

Các bộ phận hạn chế của bình khí được bắt vít vào tường để tạo vị trí an toàn cho các bình chứa khí hiệu chuẩn nhỏ. Chúng rất hữu ích cho việc định vị các bình khí gần bàn làm việc của kỹ thuật viên hoặc gần các trạm nối.

Chân đế bình khí 34L/65L

Giá đỡ bình khí có thể được sử dụng cho bình khí không thể nạp lại 34L và 65L. Nó có thể được bắt vít vào tường và/hoặc bề mặt phẳng.

Chân đế bình khí 103L/112L

Giá đỡ bình khí có thể được sử dụng cho bình khí 103L và 112L. Nó có thể được bắt vít vào tường và/hoặc bàn hoặc bề mặt phẳng khác.


Trả lời