CAC-BTS-HP-PD: Trạm Bump test có thể lập trình với bình khí áp suất cao

0 Comments
CAC-Trạm Bump test BTS-HP-PD Deluxe

  • Thiết kế tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng
  • Thao tác bằng một nút bấm
  • Lập trình hoàn toàn bằng PLC để điều khiển tất cả các khía cạnh của trạm
  • Có thể được sử dụng để hiệu chuẩn hoặc kiểm tra va chạm tất cả các dụng cụ phát hiện khí
  • Chấp nhận nhiều đầu vào khí cho một hoặc nhiều đầu ra khí
  • Tự động kiểm soát thời lượng và thời gian dòng khí của từng loại khí
  • Màn hình cảm ứng để chọn chương trình người dùng cuối
  • Có khả năng ghi thông tin quan trọng và liên lạc từ xa

Thông tin chi tiết

BTS-HP-PD là trạm hiệu chuẩnbump test hoàn toàn được vi tính hóa và lập trình được. Có khả năng chấp nhận nhiều hỗn hợp khí và phân phối các hỗn hợp đó đến một hoặc nhiều đầu ra, BTS-HP-PD là trạm hiệu chuẩnBump Test được thiết kế tùy chỉnh để đáp ứng mọi ứng dụng phát hiện khí. Trạm dựa trên PLC có thể được lập trình để chọn các loại khí khác nhau, với thời gian chạy khác nhau, sắp xếp thứ tự các hỗn hợp khí để mang lại mức độ chính xác cao nhất và giảm nhiễu chéo cảm biến.

Ghi dữ liệu và liên lạc từ xa có sẵn để ghi lại dữ liệu chính bao gồm người dùng, thời gian hiệu chuẩn và vị trí. Thao tác bằng một nút bấm cho phép sử dụng hệ thống tại hiện trường mà không cần lo lắng về những thay đổi bên trong.

BTS-HP-PD được lập trình theo yêu cầu người dùng của bạn để cho phép cài đặt đơn giản.


Trả lời