CAC-GDS-100 – Hệ thống phân phối khí và kiểm soát khí

0 Comments
CAC-GDS-100 - Hệ thống phân phối khí và kiểm soát khí

Hệ thống phân phối khí GDS-100 được thiết kế để cung cấp cho khách hàng giải pháp đơn giản để kết nối các bình chứa khí hiệu chuẩn áp suất cao (thể tích lớn) với các trạm lắp ghép, hiệu chuẩn hoặc Bump Test của họ. 

Mô tả

Đối với các hệ thống cần có hai trạm kiểm tra trở lên thì GDS-100 cung cấp giải pháp hoàn chỉnh như sau:

  • Tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
  • Bình gas cao áp (750, 1500, 3000, 7500 lít)
  • Bộ điều chỉnh áp suất cao (gắn bình khí hoặc gắn bảng điều khiển).
  • Đường ống kết nối phân phối khí (từ bộ điều chỉnh đến bảng điều khiển đầu ra)
  • Bảng ổ cắm (hai, bốn, sáu ổ cắm trở lên)
  • Bộ điều chỉnh lưu lượng nhu cầu nếu được yêu cầu.
  • Kết nối với Trạm nối hoặc Trạm Bump test (ống hoặc ống)
  • Tất cả các công trình bằng thép không gỉ
  • Các bảng ổ cắm có thể được kết nối với nhau để cung cấp tổng số ổ cắm cần thiết.

Tài liệu chi tiết

Video


Trả lời