CAC – Giới thiệu về Vật liệu tham chiếu đã được cấp giấy chứng nhận

0 Comments
Certified Reference Materials

CAC Gas cung cấp nhiều loại vật liệu tham chiếu được chứng nhận bao gồm hỗn hợp khí đặc biệt, chất lỏng và tiêu chuẩn khí hóa lỏng.

Được lựa chọn từ một số nhà sản xuất hàng đầu trong ngành, chỉ những hỗn hợp đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao của CAC mới được cung cấp để đáp ứng nhu cầu của bối cảnh ứng dụng phân tích ngày càng phát triển.

Vật liệu tham chiếu

Các loại khí và chất lỏng của CAC GAS có sẵn ở nhiều dạng bình , chai và ống nhỏ.

Tất cả các vật liệu tham chiếu được chứng nhận do CAC Gas cung cấp đều được sản xuất bằng trọng lượng và thước đo có thể truy nguyên trước khi được phân tích hoặc kiểm tra bằng các phương pháp cụ thể, được ghi chép và đi kèm với chứng chỉ nêu rõ (các) phương pháp được sử dụng.

Những phương pháp này tồn tại để thúc đẩy chất lượng và đặc tính sản phẩm tương tự cho một loại sản phẩm từ nhiều nhà sản xuất khác nhau hoặc để đảm bảo chất lượng sản phẩm ở mức tối thiểu. Các phương pháp có thể được công nhận trên toàn quốc hoặc quốc tế, chẳng hạn như các phương pháp từ ASTM, ISO hoặc US EPA.

Chứng nhận

Khả năng truy nguyên được thể hiện bằng một chuỗi các phép đo hoặc hiệu chuẩn không gián đoạn cho đến các vật liệu tham chiếu chính được quốc tế chấp nhận. Điều này có nghĩa là việc hiệu chuẩn các thiết bị đo liên quan trong suốt quá trình sản xuất (cân/cân, bộ điều khiển lưu lượng khối, đồng hồ đo áp suất, v.v.) phải được chứng nhận ISO17025. Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho các thiết bị liên quan được lưu trong hồ sơ và được tham chiếu trên giấy chứng nhận hỗn hợp nếu được yêu cầu.

Để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất của khách hàng, một số hỗn hợp sẽ được sản xuất hoặc hiệu chuẩn trong phạm vi của tổ chức được công nhận ISO17034 hoặc ISO17025 có chứng nhận được công nhận theo ILAC MRA**, vì vậy chúng được chấp nhận trên toàn cầu*.

Sự công nhận chứng minh năng lực kỹ thuật của nhà sản xuất trong đo lường và khả năng truy nguyên được công bố đối với các đơn vị SI, đã được cơ quan kiểm tra quốc gia có liên quan đánh giá kỹ lưỡng.

* Hỗn hợp này đáp ứng các yêu cầu:

  • ISO/IEC17025:2017
  • Hướng dẫn ISO 30:2015 (Điều 2.1.1 hoặc 2.1.2)
  • AS2290:2018


Trả lời