CAC-Trạm hiệu chuẩn và Bump test

0 Comments
Calibration & Bump Test Stations

Trạm hiệu chuẩn và bump test CAC GAS được thiết kế để đơn giản hóa quá trình hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm các thiết bị phát hiện khí và máy phân tích khí.  

Có sẵn các mô hình khác nhau dành cho kỹ thuật viên thiết bị và hoạt động tại hiện trường.

Bất kỳ hệ thống nào cũng có thể độc lập hoặc được tích hợp vào hệ thống phân phối khí hoàn chỉnh. 

Bấm vào các tiêu đề để biết thêm thông tin sản phẩm

Trạm Bump test BTS-X

Sử dụng trong mọi môi trường với mọi loại khí. Xi lanh áp suất cao và không thể nạp lại.

SERIES BTS: Trạm bump test tự động

Được sử dụng với bình khí dùng một lần.

SERIES BTS-HP: Trạm Bump test tự động

Được sử dụng với bình khí áp suất cao

SERIES MGS: Trạm hiệu chuẩn/kiểm tra

BTS-HP-PD: Trạm Bump test cao cấp có thể lập trình áp suất cao

GFS: Bộ chọn lưu lượng khí


Trả lời