CAC- Xi lanh lấy mẫu ống dò Welker

0 Comments
CAC- Xi lanh lấy mẫu ống dò

Xi lanh ống hấp thụ Welker được thiết kế để sử dụng với các ống dò có sẵn trong ngành. Thông qua việc chiết xuất khí hoặc chất lỏng có kiểm soát từ quy trình vào xi lanh, sản phẩm được lấy mẫu mà không thoát ra ngoài hoặc thoát ra môi trường. Sau khi được hút vào xi lanh, áp suất sẽ giảm xuống khí quyển và ống dò được lắp đặt. Sản phẩm sau đó được đẩy qua ống và vào mặt sau của xi lanh để xử lý an toàn. Người vận hành không được tiếp xúc với sản phẩm và quy trình được đơn giản hóa.

Xi lanh lấy mẫu ống dò Welker cung cấp nhiều kích cỡ xi lanh, vật liệu xây dựng, dải áp suất và lớp phủ đặc biệt cho WATC.

Thông tin chi tiết


Trả lời