Dự án #Tàu chở dầu AN PHÚ 15

0 Comments
Oil Tanker AN PHU 15

Thông tin dự án:
 • Tên tàu: AN PHÚ 15
 • Loại tàu: Tàu chở dầu
 • Trọng tải: 9.200DWT
 • Chủ tàu: Công ty Cổ phần Vật tư máy tàu thuỷ An Phú
 • Thiết kế: Công ty CP Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật Tàu Thủy Việt Hàn
 • Nhà máy hoàn thiện: Công ty CP CNTT Đông Á
Danh mục cung cấp:
 • Hệ thống báo mức 9598% hầm hàng
 • Hệ thống báo áp lực hầm hàng
 • Hệ thống kiểm soát thải dầu ODME
 • Hệ thống báo động nhiệt độ bơm
 • Hệ thống báo động áp lực bơm
 • Hệ thống báo khí dễ cháy buồng bơm
 Tham khảo các hệ thống báo động tàu dầu


Trả lời