Dự án #Tàu chở dầu GOLDEN OCEAN 25/26

0 Comments
Oil tanker GOLDEN OCEAN 25/26

Thông tin dự án:
 • Tên tàu: GOLDEN OCEAN 25/26
 • Loại tàu: Tàu chở dầu
 • Trọng tải: 13.680M3
 • Chủ tàu: Công ty TNHH Vận Tải Biển Quyết Tâm
 • Thiết kế: Công ty CP Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật Tàu Thủy Việt Hàn
 • Nhà máy hoàn thiện: Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu
Danh mục cung cấp:
 • Hệ thống báo mức 9598% hầm hàng
 • Hệ thống Radar hầm hàng
 • Hệ thống báo áp lực hầm hàng
 • Hệ thống kiểm soát thải dầu ODME
 • Hệ thống báo động nhiệt độ bơm
 • Hệ thống báo động áp lực bơm
 • Hệ thống báo khí dễ cháy buồng bơm
 • Thiết bị đo danh giới dầu nước, lấy mẫu kín khí và van kín khí
 • Thiết bị rửa két (hầm hàng) di động
 • Quạt phòng nổ, Cửa kính A60
 • Máy đo khí đa chỉ tiêu cầm tay
 • Các thiết bị phụ trợ phục vụ khai thác
 Tham khảo các hệ thống báo động tàu dầu


Trả lời