Dự án #Tàu chở dầu HAI HA 618

0 Comments
Oil tanker HAI HA 618

Thông tin dự án:
 • Tên tàu: HAI HA 618
 • Loại tàu: Tàu chở dầu
 • Trọng tải: 4.000DWT
 • Chủ tàu: Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà
 • Thiết kế: Công ty TNHH Thương mại & Thiết kế Tàu Thủy Nam Khánh
 • Nhà máy hoàn thiện: Công ty CP Cơ khí Thương mại và Xây dựng Hải Phòng
Danh mục cung cấp:
 • Hệ thống kiểm soát thải dầu ODME
 • Hệ thống đo mức hầm hàng liên tục
 • Hệ thống đo nhiệt độ hầm hàng
 • Thước đo dầu (thiết bị đo mức danh giới dầu nước)
 • Van kín khí
 • Thước lấy mẫu kín khí hầm hàng
 • Máy đo khí cầm tay đo 4 chỉ tiêu.
 • Van thở tốc độ cao
Tham khảo các hệ thống báo động tàu dầu


Trả lời