Dự án #Tàu chở dầu SHIPMARIN STAR

0 Comments
Oil/Chemical tanker SHIPMARIN STAR

Thông tin dự án:
 • Tên tàu: SHIPMARIN STAR
 • Loại tàu: Tàu chở dầu
 • Trọng tải: 7.500M3
 • Chủ tàu: Công ty TNHH Vận tải biển Ngọc Hiếu
 • Thiết kế: Công ty CP Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật Tàu Thủy Việt Hàn
 • Nhà máy hoàn thiện: Công Ty Đóng Tàu & Công Nghiệp Hàng Hải Sài Gòn
Danh mục cung cấp:
 • Hệ thống báo mức 9598% hầm hàng
 • Hệ thống báo áp lực hầm hàng
 • Hệ thống kiểm soát thải dầu ODME
 • Hệ thống báo động nhiệt độ bơm
 • Hệ thống báo động áp lực bơm
 • Hệ thống báo khí dễ cháy buồng bơm
 • Cửa sổ A60
Tham khảo các hệ thống báo động tàu dầu


Trả lời