Hãng máy đo khí RAE Systems, đo khí VOC và Wireless

0 Comments
Máy đo khí RAE systems

Máy đo khí RAE Systems thuộc về RAE Systems, Inc, Một nhà cung cấp toàn cầu của các thiết bị phát hiện bức xạ, thiết bị phát hiện khí có tính năng không dây, và các hệ thống mà cho phép phát hiện các nguy cơ mất an ninh an toàn thời gian thực để giúp giảm thiểu nguy hiểm, bảo vệ người làm việc, công trường, tài sản. RAE Systems được đặt trụ sở tại San Jose, California. Công ty đã được thành lập năm 1991 bởi Robert I. Chen và Peter His.

Đối thủ cạnh tranh của công ty bao gồm Ion Science Ltd, Mine Safety Appliances, Industrial Scientific Corporation và Drager. Vài khách hàng của họ bao gồm BP, Chevron và Total Petroleum trong lĩnh vực năng lượng, The United States Air Force and Navy and Department of Homeland Security trong lĩnh vực chính phủ, Dupont and Formosa Plastics trong các lĩnh vực công nghiệp khác.

Lịch sử máy đo khí RAE Systems

Robert I. Chen và Peter His thành lập RAE Systems vào năm 1991 để đưa các công nghệ cảm biến vào giám sát các chất hóa học độc hại cho môi trường, an toàn công nghiệp, năng lượng, Hazmat, phản ứng nhanh cứu hộ cứu nạn và các ứng dụng chính phủ. Đồng sáng lập bắt đầu công ty sau khi bán Applied Optoelectonic Technology Corporation, một nhà sản xuất hệ thống kiểm tra hỗ trợ máy tính, cho Hewlett-Packard.

Vào năm 2013, các máy đo khí RAE Systems được sử dụng ở 120 quốc gia bởi các tổ chức công nghiệp, cơ quan nhà nước và các cơ quan chính phủ. Vào tháng 4 năm 2013, công ty được Honeywell mua lại.
Công ty nắm trên 40 bằng sáng chế cảm biến hóa học trong lĩnh vực cảm biến phát hiện, bao gồm các sáng chế cho quang hóa, wireless, và công nghệ bức xạ. Các dịch vụ của công ty cung cấp bao gồm các giải pháp co phép tính năng không dây cho các phản hồi khẩn cấp, an ninh quốc tế, phát hiện tác nhân CBRNe, các ứng dụng cứu hỏa, quân đội. Cùng với đó, công ty có những giải pháp cho phát hiện thời gian thực cho những mối đe dọa không nhìn thấy như phóng xạ, các tác nhân chiến tranh hóa học (CWA) và các khí độc và khí dễ cháy.

Với công nghệ quang hóa của nó, công ty cung cấp máy dò quang hóa (PID) mà có thể giúp giám sát chuyên nghiệp an tonaf và đo nồng độ khí hữu cơ dễ bay hơi VOC, khí dễ cháy, hơi, và khí độc. Với công nghệ không dây và phóng xạ của nó, công ty đã phát triển thiết bị cầm tay mà có khả năng phát hiện phóng xạ mức độ thấp theo thời gian thực, cũng như liều lượng mà có thể phát hiện theo lượng và giúp bảo vệ các công nhân công nghiệp khỏi sự tiếp xúc, phơi nhiễm với phóng xạ. RAE Systems hệ thống phát hiện khí không dây cho phép người chỉ huy mở rộng khả năng giám sát và chia sẻ dữ liệu nguy hiểm theo thời gian thực như những trường hợp khẩn cấp.

Máy đo khí RAE Systems kết hợp khả năng truyền dữ liệu và giao tiếp không dây vào dịch vụ của mình. Vào năm 2011, RAE Systems giới thiệu thiết bị truyền dữ liệu không dây đầu tiên của mình. Trong quý 1 năm 2012, ProRAE Guardian đã được ra đời, cho phép truy cập dữ liệu thời gian thực về phóng xạ, khí nguy hiểm kết hợp với trạng thái sinh học và vị trí của công nhân và đội ngũ phản hồi nguy hiểm. Vào tháng 1 năm 2012, công ty phát hành dịch vụ đám mây của nó, được gọi là ProRAE Guardian CloudServer, cho người phản hồi đầu tiên để phát hiện mối nguy hiểm theo thời gian thực và chi sẻ dữ liệu phóng xạ và khí toàn cầu. Dịch vụ này giúp đội ngũ phản ứng khẩn cấp rút ngắn thời gian phân tích các mối nguy và đưa ra quyết định.

Ứng dụng trong công nghiệp

Máy đo khí RAE Systems đáp ứng 5 lĩnh vực công nghiệp chính, bao gồm thăm dò năng lượng, lọc dầu, khí, công nghiệp an toàn, anh ninh quốc tế, chữa cháy và HazMat, và thị trường môi trường.

Thăm dò năng lượng và lọc hóa dầu và dầu khí cần các quá trình đo và hệ thống cảnh báo an toàn để đối phó với các nguy hiểm toàn cầu, như thảm họa cháy nổ của Deewater Horizon giàn khoan năm 2010, và rò rỉ khí năm 2012. Các giám sát của công ty được sử dụng bởi các công ty năng lượng cho thăm dò, lọc hóa cũng như giám sát an toàn.

Trong thị trường an toàn, có một nhận thức ngày càng tăng thêm là giới hạn tiếp xúc thời gian dài với các sự kiện nồng độ rất thấp của khí độc hoặc khí nguy hiểm có thể ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe người làm việc. Các công ty và tổ chức cần luôn giám sát và phát hiện các phương án đo mức độ có thể được chấp nhận của khí độc với người làm.

Trong công nghiệp khí dầu, thiết bị công nghiệp, cứu hỏa và Hazmat, an ninh quốc tế, và công nghiệp môi trường, các sản phảm của công ty là được triển khai bởi người phản hồi đầu tiên để tăng bảo vệ công cộng và giảm thời gian phản ứng.

Ngoài ra, các giải pháp của công ty, như hệ thống giám sát không dây AreaRAE, được sử dụng cho việc giảm các nguy hiểm, bảo vệ tài sải và an toàn công nhân bởi các tổ chức hỗ trợ toàn cầu như  Super Bowl, World Series games, NBA championship, cũng như các hội nghị chính phủ. Các cảm biến của công ty cũng đã được triển khai tại thế vận hội London 2012 và nhiều giải tennis quốc tế khác, nơi International Table Tennis Federation (ITFF) yêu cầu RAE Systems cung cấp các cảm biến để kiểm tra


Trả lời