Hướng dẫn hiệu chuẩn máy đo khí GasAlertMax XT II

0 Comments

Máy đo khí GasAlertMax XT II:

Máy đo khí GasAlertMax XT II có thể đo các loại khí sau đồng thời:

 • H2S – hydrogen sulfide
 • CO – carbon monoxide
 • O2 – oxygen
 • LEL combustibles
 • Tích hợp bơm hút phòng nổ bên trong máy để đo trong các không gian hạn chế, bồn, két, bể…

Dụng cụ để hiệu chuẩn máy đo khí GasAlertMax XT II

 • Chai khí chuẩn còn hạn sử dụng, chứa các khí: 25ppm H2S, 100ppm CO, 18% O2 và 50%LEL LEL.
 • Van xả cho chai khí chuẩn, lưu lượng 0.5L/Phút
 • Giấy tờ ghi chép các thông số nếu cần

Các bước thực hiện

Đây là các bước hiệu chuẩn thủ công, chúng tôi hướng dẫn trong trường hợp khách hàng có ít máy đo khí. Nếu có nhiều máy, nên mua thiết bị hiệu chuẩn tự động.

 • B1: Truy cập trình hiệu chuẩn: Từ màn hình đo bình thường, ấn và giữ nút nguồn đến khi tắt hẳn. Sau đó giữ tiếp 3s để máy đếm ngược 3,2,1 vào trình hiệu chuẩn
 • B2: Máy tự Zero: Việc hiệu chuẩn được thực hiện ở khu vực không khí sạch, máy sẽ tự Zero mốc 0
 • B3: Đưa khí chuẩn vào: Sau khi máy đo khí tự Zero, người hiệu chuẩn máy đo khí GasAlertMax XT II sẽ cần cắm chai khí vào cổng vào của bơm hút.
 • B4: Hiệu chuẩn: Máy sẽ thực hiện hoàn toàn tự động, người dùng nên tránh xa một chút để không hít phải khí độc
 • B5: Kết thúc: Máy đo khí GasAlertMax XT II sẽ báo quá trình hiệu chuẩn kết thúc, người thao tác sẽ tháo đầu cấp khí, khóa van chai khí.

Kết thúc quá trình hiệu chuẩn, máy sẽ báo Due Date, tức là ngày hiệu chuẩn tiếp theo. Giá trị này có thể cài đặt trong khoảng 1~360 ngày tùy theo tiêu chuẩn của bên đơn vị sử dụng.


Trả lời