Máy đo khí cầm tay, Đầu dò khí cố định và các Thiết bị an toàn cho không gian hạn chế

Máy đo khí Honeywell Analytics


Máy đo 4 khí: Đây là dòng máy phổ thông nhất, thường là đo 4 khí: Cháy nổ (LEL hoặc Ex)/O2/CO/H2S, ứng dụng phổ biến cho không gian hạn chế.


Máy đo tổng hợp khí hữu cơ VOC là gì? Là các loại máy đo khí sử dụng cảm biến đèn PID để phát hiện và đo nồng độ của tổng hợp những loại khí hữu cơ dễ bay hơi. Ứng dụng phổ biến nhất ở VN là các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử hoặc giày da.


“ANH VU Gas detection” cung cấp các loại máy đo khí cầm tay và Đầu báo khí cố định MSA, BW Honeywell, RAE systems, Crowcon. O2; CO; CO2; H2S; CH4; HCl; NO; NO2; NOx; NH3; HF; H2; SO2; Cl2; ClO2;