Hướng dẫn sử dụng máy đo khí GasAlertMax XT II – Tiếng Việt

5 Comments
No.1 - Giới thiệu máy đo khí BW GasAlertMax XT II [EN: Introduce video]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ GasAlert Max XT II

Máy đo khí cầm tay có bơm hút (Sử dụng trong các hầm, bồn bể, không gian hạn chế, khu vực khó tiếp cận…)

  • Hướng dẫn sử dụng này chỉ để tham khảo, người dùng cần đọc bản hướng dẫn gốc (Tiếng Anh) đi kèm máy
  • Phần bảo trì nên được thực hiện bởi bên có chuyên môn

MỤC LỤC

Giới thiệu
Giám sát các khí
Thông tin an toàn- Đọc đầu tiên
Bộ phận của máy GasAlertMax XT II
Các kí hiệu trên màn hình
Kích hoạt/ không kích hoạt máy dò khí
Kiểm tra khởi động
Kiểm tra Pin
Kiểm tra âm thanh/ hiển thị
Phần mềm mô tả
Thông báo khởi động
Câp nhật vị trí
Kiểm tra bơm lúc khởi động
Điểm cài đặt báo động
Tự kiểm tra
Zero tự động cho các khí H2S, CO, O2 và LEL
Nếu hiệu chuẩn trước không thành công
Thời hạn ngày hiệu chuẩn
Hiệu lực hiệu chỉnh cho phép
Kích hoạt khóa hiệu chuẩn IR
Nếu có lỗi trước khi Bump
Bump Test
Kích hoạt hiệu lực Bump
Kiểm tra khởi động bị lỗi
Cài đăt Fleet Manager II
Sử dụng Fleet Manager II để cấu hình máy
Cấu hình máy
Số Seri
Phiên bản phần mềm
Phiên bản phần cứng
Dòng thông báo khởi động trên cùng
Dòng thông báo khởi động bên dưới
Chế độ an toàn
Khóa báo động
Hiệu chuẩn bắt buộc :
Kiểm tra chức năng bắt buộc
Hiệu chuẩn khóa IR
Khoảng tin cậy
Ngôn ngữ
Cấu hình cảm biến
Tắt cảm biến
Hiệu chuẩn khí (ppm)
Thời gian hiệu chuẩn
Khoảng thời gian Bump Test
Báo động Thấp
Báo động cao
Báo động TWA
Báo động STEL
Khoảng thời gian STLE
Thời gian TWA (giờ)
Hệ số điều chỉnh (%)
50% LEL = (% CH4)
Zero tự động khi khởi động
LEL by Volume CH4
10% Over-span
Giá trị cơ sở 20,8
Xác nhận báo động thấp
Báo động
Tính toán sự phơi nhiễm khí
Xem và xóa tiếp xúc của khí
Cài đặt điểm báo động khí
Cài lại điểm đặt báo động khí
Dừng báo động một khí
Báo động cảm biến
Báo động Bơm
Báo pin yếu
Báo động tự động tắt
Bump Test
Hiểu chuẩn
Nguyên tắc
Cảnh báo

Chẩn đoán bảo vệ
Kết nối chai khí và máy
Các bước hiệu chuẩn
Auto – Zero cảm biến
Auto- Span
Span thành công
Thời hạn ngày hiệu chuẩn
Hiệu chỉnh sử dụng Link IR
Số liệu ghi lại
Dữ liệu máy
Kết quả hiệu chuẩn và Bump
Tải xuống dữ liệu và nhật ký
Yêu cầu phần mềm
Bảo trì
Sạc Pin
Trạng thái hoạt động tối ưu của pin
Thay thế Pin
Thay thế một cảm biến Hoặc bộ lọc cảm biến
Thay thế bộ lọc bơm
Thay thế bơm
Xử lý sự cố
Thay thế phụ tùng phụ kiện ( các bộ phận )

VIDEOs HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GASALERTMAX XT II

Xem thêm các bài liên quan:


5 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng máy đo khí GasAlertMax XT II – Tiếng Việt”

    1. cảm ơn bạn, Việc hiệu chuẩn giúp thiết lập các giá trị chính xác cho cảm biến trên máy đo khí của bạn, nó cung cấp một điểm tham chiếu cho giá trị đo được và giúp chúng ta có thể tin tưởng được rằng giá trị hiển thị nồng độ khí trên máy đo chính là nồng độ khí thực tế của môi trường xung quanh.

Trả lời