Hướng dẫn sử dụng máy đo khí GasAlertMicroClip XL, XT, X3 – Tiếng Việt – Web

6 Comments
Multi-gas detector GasAlertMicroClip X3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ GasAlertMicroClip XT, XL & X3

– Hãng công nghệ BW by Honeywell-

 • Hướng dẫn này chỉ để tham khảo, người dùng cần đọc bản hướng dẫn gốc (Tiếng Anh) đi kèm máy
 • Phần bảo trì nên được thực hiện bởi bên có chuyên môn

MỤC LỤC

 1. Giới thiệu
  1.1 Zero cảm biến
  2 Thông tin an toàn
  3 Cảm biến khí độc và khí gây ô nhiễm
 2. Bắt đầu khởi động
  5 Các bộ phận của máy GasAlertMicroClip
  6 .Màn hình các phần
  7 Nút nhấn
  8 Kích hoạt máy
  8.1 Tự kiểm tra
  8.2 Vượt qua sự kiểm tra
  8.3 Tự kiểm tra lỗi
  8.4 Kiểm tra Pin
  8.5 Đèn nền
  9 Vô hiệu hóa máy
  10 Cài đặt Fleet Manager II
  11 Đồng bộ hóa thiết bị
  11.1 Số Serial
  11.2 Kiểm tra Phần mềm / Phần cứng
  11.3 Thông báo khởi động
  12 Cấu hình cảm biến
  12.1 Tắt cảm biến
  12.2 Khoảng thời gian hiệu chuẩn
  12.3 Khoảng thời gian Bump
  12.4 Báo động thấp
  12.6 Báo động TWA
  12.7 Báo động STEL
  12.8 Khoảng thời gian STEL
  12.9 Zero tự động khi khởi động
  12.10 LEL By Vol CH4 ( LEL bằng thể tích CH4)
  13 Tùy chọn người dùng
  13.1 Báo động khóa
  13.2 Chế độ an toàn
  13.3 Chế độ ẩn
  13.4 Hiệu chuẩn bắt buộc khi quá hạn
  13.5 Khóa hiệu chuẩn ( hiệu chuẩn khóa IR)
  13.6 Bump bắt buộc khi quá hạn
  13.7 Beep tin cậy
  13.8 IntelliFlash ( Đèn LED lóe sáng)
  13.9 Khoảng thời gian dữ liệu
  13.10 Khoảng IntelliFlash và beep tin tưởng
  14 Ngôn ngữ ( Language)
  15 Báo động
  15.1 Tính toán sự phơi nhiễm khí ( tiếp xúc)
  15.2 Xem xét sự tiếp xúc khí
  15.3 Điểm đặt báo động khí
  15.4 Điểm đặt báo động khí của nhà máy
  15.6 Dừng báo động một khí
  15.7 Báo động cảm biến
  15.8 Báo động Pin yếu
  15.9 Tự động tắt báo động
  16 Bump test
  17 Hiệu chuẩn
  17.1 Nguyên tắc
  17.2 Kiểm tra chẩn đoán
  17.3 Kết nối chai khí và máy
  17.4 Cài đặt hiệu chuẩn
  17.4.1 Cài đặt các giá trị nồng độ Span khí
  17.4.2 Kết nối IR Link
  17.4.3 Hiệu chuẩn với IR Link
  17.4.4 Các bước hiệu chuẩn
  17.4.5 Zero tự động và hiệu chuẩn cảm biến O2
  17.4.6 Auto- Span
  17.4.7 Thời hạn ngày hiệu chuẩn
  17.4.8 Xác minh
  18 Dữ liệu
  19 Số liệu ghi lại
  19.1 Tải xuống dữ liệu và nhật ký sự kiện
  19.2 Yêu cầu phần mềm
  20 Bảo trì
  20.1 Cảnh báo Pin
  20.2 Sạc Pin
  20.3 Thay thế cảm biến hoặc bộ lọc cảm biến
  20.4 Tháo vỏ sau
  20.5 Thay thế bộ lọc cảm biến
  20.6 Thay thế cảm biến CO, H2S và LEL
  20.7 Thay thế cảm biến oxi XT, XL
  20.8 Lắp ráp máy dò
  21 Khắc phục sự cố
  21.1 Khắc phục sự cố khởi động
  21.2 Xử lý sự cố khi Hiệu chuẩn

VIDEOs HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GASALERTMICROCLIP XT, XL, X3


6 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng máy đo khí GasAlertMicroClip XL, XT, X3 – Tiếng Việt – Web”

  1. bên em cung cấp nhiều loiaj máy đo khí khác nhau đo được hầu hết tất cả các loại khí theo nhu cầu khách hàng, anh liên hệ qua Zalo để bên em tư vấn cụ thể hơn và phù hớp với nhu cầu đo khí cảu anh hiện tại ạ, Zalo số 0334413586

Trả lời