Hướng dẫn sử dụng máy đo khí MSA Altair 4XR – Tiếng Việt – Web

2 Comments
Altair-4XR

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐO KHÍ ALTAIR 4XR – MSA

MỤC LỤC

 1. Vấn đề an toàn
  1.1 Sử dụng đúng
  1.2 Thông tin pháp lý
  1.3 Các biện pháp an toàn và phòng ngừa được chấp thuận
  Kiểm tra chức năng
  Hoạt động Bluetooth
  Thực hiện Bump Test
  Kiểm tra nồng độ thấp nhất của khí cháy nổ
  Theo dõi bầu khí quyển
  Không được sử dụng cho các khí có điểm chớp cháy vượt quá 38 °C (100 ° F)
  Sốc vật lý
  Bảo trì cảm biến
  Quan sát thời gian thích hợp để ổn định màn hình
  Quan sát bảo dưỡng pin đúng cách
  Cảnh giác với điều kiện môi trường
  Cảnh giác với các thủ tục xử lý điện tử nhạy cảm tĩnh điện
  Cảnh giác với các quy định về sản phẩm
  Cảnh giác với các quy định bảo hành
  Điều kiện đặc biệt để sử dụng an toàn
  1.4 Bảo hành
 2. Hình dạng bên ngoài máy
  2.1 Khái quát
  2.2 Giao diện phần cứng của máy
  2.3 Các chỉ số trên màn hình hiện thị
  2.4 Chăm sóc pin
  Cảnh báo Pin
  Tắt pin
  2.5 Xem các trang bổ sung
  Chế độ kiểm tra
  Giới hạn mức rủi ro ngắn hạn (STEL page)
  Thời gian trọng số trung bình (TWA)
  Hiển thị thời gian
  Kích hoạt cảnh báo chuyển động
  2.6 Báo động cảm biến bị thiếu
  2.7 Cảnh báo cảm biến hết tuổi thọ
  2.8 Hiển thị cảm biến hết tuổi thọ
  2.9 Theo dõi khí độc
  2.10 Theo dõi nồng độ oxy
  2.11 Giám sát khí cháy nổ
 3. Hoạt động của máy
  3.3 Chế độ đo ( hoạt động bình thường )
  3.4 Cài đặt máy
  Cài đặt hiệu chuẩn
  Cài đặt báo động
  Cài đặt thời gian và ngày
  3.5 hoạt động của Bluetooth
  Bảo mật Bluetooth
  Chế độ khám phá
  Kết nối máy với máy chủ Bluetooth lần đầu tiên
  Kết nối thiết bị với máy chủ Bluetooth
  3.6 Đăng nhập dữ liệu
  3.7 Kiểm tra chức năng
  3.8 kiểm tra năng lực thiết bị
  3.9 Hiệu chuẩn
  Cài đặt không khí sạch và hiệu chuẩn Zero
  Gắn nắp để hiệu chuẩn
  Kết thúc hiệu chuẩn
 4. Bảo trì, bảo dưỡng
  4.1 Khắc phục, sửa chữa sự cố
  4.2 Quy trình bảo trì bảo dưỡng – thay thế hoặc thêm vào một cảm biến
  4.3 Làm sạch
  4.4 Bảo quản
 5. Dữ liệu kỹ thuật
  5.1 Ngưỡng và điểm cài đặt báo động của nhà máy
  5.2 Thông số kỹ thuật
 6. Phụ Lục
  7.1 Trình tự khởi động
  7.2 Cài đặt không khí sạch (FAS)
  7.3 Cài đặt lại màn hình điều khiển
  7.4 Bump test
  7.5 Cài đặt lựa chọn
  7.6 Cài đặt cảm biến
  7.7 Hiệu chuẩn
  7.8 Cài đặt báo động
  7.9 Cài đặt ngày – giờ
  7.10 Cài đặt Blutooth

VIDEO HƯỚNG DẪN MSA ALTAIR 4XR TỪ A ĐẾN Z (Xem theo thứ tự)


2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng máy đo khí MSA Altair 4XR – Tiếng Việt – Web”

Trả lời