Máy đo khí MSA Altair 4XR: Video 3 – Hướng dẫn cài đặt

0 Comments
Setting up for MSA Altair 4XR

Cài đặt MSA Altair 4XR

Sử dụng thiết bị gì cũng vậy, hiểu và làm chủ tất cả các chức năng của thiết bị luôn quan trọng nhất. Phần mềm của MSA Altair 4X rất thông minh và đơn giản. Người sử dụng có thể cài đặt mọi thông số trên máy như: Bật tắt cảm biến, Cài dải đo, Cài loại khí mục tiêu, Cài mốc hiệu chuẩn, Cài ngày giờ….

Có một số mục rất quan trọng mà người dùng cần lưu ý, phải hiểu mới nên cài (nếu chưa hiểu kỹ, liên hệ người bán để hiểu rõ), gồm có:

  • Cài đặt loại khí cháy nổ muốn đo.
  • Cài giá trị hiển thị cho khí cháy nổ
  • Cài mốc Bump test và Hiệu chuẩn
  • Cài giá trị báo động TWA và STEL

Các thông số khác cũng quan trọng, tuy nhiên nó dễ sử dụng hơn, hầu hết được hướng dẫn cụ thể trọng tài liệu đi kèm máy.


Trả lời