Máy đo khí MSA Altair 4XR: Video 4 – Đèn và còi báo động

0 Comments
Audio & Visual on Altair 4XR

Đèn và còi trên Altair 4XR

  • Còi: >95 dB at 1 ft
  • Đèn: Có thể nhìn thấy từ mọi hướng

Ý nghĩa màu đèn chỉ thị:

  • Xanh dương: Đèn chỉ thị Bluetooth
  • Đèn đỏ: Báo động hoặc máy chưa được Bump test (Xem thêm trên LCD)
  • Đèn xanh lá: Máy an toàn, đã được Bump test
  • Đèn vàng: Máy bị lỗi gì đó (xem thêm trên LCD)


Trả lời