No. 1 – Videos giới thiệu máy đo khí Qrae 3

3 Comments
What is different between Qrae II and Qrae 3

Giống và khác nhau giữa Máy đo khí Qrae 3 và Qrae II

Giống nhau:

  • Đều là máy đo 4 khí của hãng RAE systems USA
  • Có tuỳ chọn đo kiểu bơm hút và đo kiểu khuếch tán
  • Màn hình có thể xoay 180o

Khác nhau:

  • Qrae 3 là bước tiếp theo của Qrae II
  • Cấu tạo chắc chắn hơn với mặt trước bền chắc và dễ vệ sinh
  • Qrae II cảm biến phía dưới, Qrae 3 cảm biến phía trên
  • Cảm biến khí độc của Qrea 3 có thể tuỳ chọn rộng hơn, gồm có: CO, H2S, Cl2, PH3, NO2, HCN, NH3, or SO2
  • Qrae 3 có tích hợp tính năng Mandown Alarm
  • Qrae 3 có thể tuỳ chọn với Wireless hỗ trợ Mesh Radio
  • Máy đo khí Qrae II thì đã ngừng sản xuất

Catalog:


3 thoughts on “No. 1 – Videos giới thiệu máy đo khí Qrae 3”

Trả lời