No. 2 – Bật & Tắt Máy đo 4 khí GasAlertMicroClip XL

2 Comments
Turn ON/OFF 4 gases detector GasAlertMicroClip XL

Bật & Tắt Máy đo 4 khí GasAlertMicroClip XL

Về cơ bản, để bật và tắt một chiếc máy đo khí là giống nhau, chỉ có thao tác thực hiện có thể là khác nhau.

Nguyên tắc chung bật máy như sau:

 • Sặc đầy trước khi dùng (yếu pin có thể dẫn tới kết quả đo không đúng hoặc máy chạy không ổn định)
 • Ấn và giữ nút nguồn để bật máy (ĐẢM BẢO BẬT MÁY TRONG KHU VỰC KHÔNG KHÍ SẠCH)
 • Phần mềm máy sẽ tự chạy, hiển thị ra các thông số cài đặt, tự kiểm tra cấu hính máy.
 • Hiển thị thời hạn hiệu chuẩn và Bump test (Nếu kích hoạt)
 • Yêu cầu thực hiện (Hoặc thực hiện tự động) bước Auto Zero máy.
 • Hiển thị các loại khí đo được trên màn hình
 • BẮT ĐẦU SỬ DỤNG ĐO ĐƯỢC

Xem các giá trị đo được:

 • Ấn nút nguồn 2 lần liên tiếp để vào phần record của máy.
 • Máy sẽ hiện nhanh các giá trị đo được ghi lại như: Báo động cao, giá trị TWA, giá trị STEL
 • Có thể xoá các giá trị này.

Tắt máy đo 4 khí GasAlertMicroClip XL sau khi dùng song:

 • Chỉ cần ấn và giữ nút nguồn trong vòng 3 giây đếm ngược đến khi máy tắt hẳn. (Tránh tình trạng người dùng va chạm trong không gian làm việc, dẫn đến tắt máy)


2 thoughts on “No. 2 – Bật & Tắt Máy đo 4 khí GasAlertMicroClip XL”

Trả lời