Ống thử nhanh khí độc Gastec

Ống thử nhanh khí độc Gastec

Công ty cổ phần Gastec thành lập 1970 có trụ sở tại Nhật Bản là một nhà sản xuất, phân phối và xuất/nhập khẩu các thiết bị được sử đụng để đo lường chất lượng nước/ khí…Các sản phẩm chính của Gastec bao gồm các ống dò trực tiếp (bao gồm thiết bị báo động) phát hiện/đo oxy, carbon monoxide (CO2), hydro sunfua (H2S), cũng như các loại khí độc khác. Các thiết bị liên quan đến đo khí (lấy mẫu, hiệu chỉnh…)

Đánh giá môi trường (không khí, không khí trong nhà, nơi làm việc, v.v.) quản lý quá trình, nghiên cứu, điều trị y tế, giáo dục, sử dụng trong một số ngành công nghiệp ….

Các sản phẩn bao gồm 2 sản phẩm chính là:

  • Ống thử phát hiện nhanh khí độc Gastec tube
  • Bơm lấy mẫu khí Gastec GV-100S, GV-110S

Hiển thị 1–12 của 30 kết quả