112DA

Bình hỗn hợp khí hiệu chuẩn 112DA – 112L, cỡ bình hiệu quả kinh tế nhất hiện nay:

  • Loại bình: Vỏ nhôm, không nạp lại Non-refillable
  • Dung tích khí 112DA 112L, dung tích nước 1.6L
  • Kích thước bình: H365 x D90mm, 1.19Kg
  • Áp suất nạp: 1000 PSI / 70 Bar
  • Cỡ van: C10, phù hợp với các van như: FF-100; FF-100-SS; FF-100-SM; PBR-100; ODFR-1001; ODFR-1001-SS; VAF-103; VAF-103SS; VAF-105; VAF-105SS
  • Phù hợp với hầu hết các loại khí ăn mòn và không ăn mòn như:
    • Ăn mòn: CL2, H2S, HCN, HCL, NH3, NO, NO2 và SO2
    • Không ăn mòn như CO, CO2, N2, O2, gas lạnh, các hỗn hợp HC Hydrocarbon

112DA là lựa chọn tốt nhất để giảm thiểu chi phí khí hiệu chuẩn vì nó mang lại chi phí thấp nhất mỗi lít khí so với tất cả các kích cỡ xi lanh không thể nạp lại. Chúng tôi có thể sản xuất hỗn hợp khí cho đặc biệt cho các ứng dụng chỉ cần trong một xi lanh.

→ Save on cost per litre >>> Giảm chi phí trên mỗi Lít
→ 20% cost savings vs. 58L calibration gas cylinder >>> Tiết kiệm 20% so với dùng bình 8AL 58L
→ Reduce purchasing frequency >>> Giảm thiểu số lần đặt hàng
→ Minimize handling, storage & shipping costs >>> Tối ưu hóa thời gian vận chuyển, bảo quản
→ Improve technician productivity and efficiency >>> Nâng cao năng suất và hiệu quả của kỹ thuật viên
→ Same physical size as 58L cylinder >>> Cùng kích thước vật lý với bình 58L 8AL
→ Compatible with all regulators >>> Phù hợp với nhiều loại van xả
→ Available with all gas mixtures >>> Có thể đựng hầu hết các loại khí

Hiển thị 1–12 của 22 kết quả