Altair 2X

 • Công nghệ cảm biến mới nhất XCell®
 • Nâng cao tính an toàn, tuân thủ mọi qui định về an toàn
 • Giảm chi phí cho chủ sở hữu
 • Độ bền cơ học cao
 • Tùy chọn thiết bị đo khí MSA Altair 2x:
  • Với công nghệ XCell Pulse Technology
  • Tính năng Bump test thông minh, không cần sử dụng đến chai khí chuẩn
  • Bump test có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi
 • ALTAIR 2X dùng đo khí: CO, H2S-LC and SO2
 • ALTAIR 2XT đo 2 khí đồng thời: CO/H2S and SO2/H2S-LC

Hiển thị tất cả 2 kết quả