Bình khí thí nghiệm

Bình khí thí nghiệm là chai khí công nghiệp đặc biệt (bao gồm khí đơn, khí hỗn hợp) dùng để hiệu chuẩn, Bump Test các máy đo khí và các đầu đo khí cố định hoặc các thử nghiệm công nghiệp khác.

Hiện nay các bình khí thường dùng là sản phẩm của hãng Calgaz

Bình chứa đa dạng các khí các khí như: CH4, O2, CO, H2S, SO2, NO, C4H8, NH3, Cl2…với các thể tích khác nhau cho mỗi bình do nhà sản xuất quy định.

Một số loại bình khí thí nghiệm tiêu chuẩn:

  • Cỡ bình Calgaz 2AL, 34 lít khí: CO, C5H12, CH4, Cl2, I-C4H8, H2S, I-C4H10, O2
  • Cỡ bình Calgaz 8AL, 58 lít khí: CO, HCL, HCN, C5H12, CH4, Cl2, CO2, I-C4H8, H2S, NH3, O2
  • Cỡ bình Calgaz 10AL, 116 lít khí: CO, C5H12, H2S, O2
  • Cỡ bình Calgaz 7HP, 34 lít khí: Nitrogen, CH4, I-C4H8, I-C4H10, O2
  • Cỡ bình Calgaz 6D, 103 lít khí: CO, Nitrogen, CH4, I-C4H8, H2, O2

Hiển thị 1–12 của 189 kết quả