Calgaz 2AL

Bình khí chuẩn Calgaz, Model 2AL, dung tích 34L khí dạng nén ở 500 psig/35.5 bar. Các loại khí tiêu chuẩn: CO, C5H12, CH4, Cl2, I-C4H8, H2S, I-C4H10, O2

Hiển thị tất cả 12 kết quả