Calgaz 6D

Bình khí hiệu chuẩn hãng Calgaz, Model cỡ bình 6D, chứa 103 lít khí ở 1000 psig/69 bar. Các loại khí tiêu chuẩn: CO, Nitrogen, CH4, I-C4H8, H2, O2

Hiển thị tất cả 7 kết quả